Dziękujemy Naszemu Sponsorowi Nowa Koksownia Częstochowa

za zorganizowanie wspaniałego
wyjazdu do Centrum Nauki "Kopernik"
Rok 2017