21 marca 2024 Pierwszy
Dzień Wiosny w Placówce
Opiekunczo-Wychowawczej
Amicus-Ludowa. Razem ze
wspaniałymi osobami z
„Wybieram Częstochowę”
sądzimy pierwsze kolorowe
kwiaty 21 marca 2024 r.,
w pierwszym kalendarzowym
dniu wiosny …

21 marca 2024 r., w pierwszym
kalendarzowym dniu wiosny,
kandydaci Wybieram Częstochowę
wzięli udział w społecznym urządzaniu
ogrodu. Ogród jest wyjątkowy, bo służy
dzieciom z Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej przy ul. Ludowej
w Częstochowie, prowadzonego
przez Stowarzyszenie Amicus.
W akcję zorganizowaną przez
Stowarzyszenie CZ-ART i Fundacja
Rething Częstochowa z entuzjazmem
i zaangażowaniem włączyli się
Małgorzata Terrero-Rozmus Ewa Jeziak
– kandydatka na radną Częstochowy
Monika Soberka Luiza Szmerdt
Marta Trzewiczek Tadeusz Piersiak.
Kandydaci zapowiadają dalsze
wsparcie ośrodka, planowane
są kolejne działania, a o szczegółach poinformujemy już wkrótce.