STOWARZYSZENIE AMICUS
STOWARZYSZENIE AMICUS
To Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ze Środowisk Zagrożonych
Stowarzyszenie AMICUS
Stowarzyszenie AMICUS
Prowadzi na terenie Częstochowy trzy placówki

o Nas

STOWARZYSZENIE AMICUSNasze stowarzyszenie AMICUS to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ze Środowisk Zagrożonych. AMICUS powstało z inicjatywy pracowników Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie i jako stowarzyszenie działamy od 2007 roku. Od 1 lipca 2013 roku samodzielnie prowadzimy 3 placówki opiekuńczo wychowawcze: przy ul. Brata Alberta, Ludowej oraz Legionów. W każdym z wymienionych budynków przebywa od 12 do 14 wychowanków w wieku od 4 do 18 lat, staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki zbliżone jak najbardziej do domowych w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Dzięki hojności sponsorów i naszej pracy wyposażyliśmy domy w meble oraz najpotrzebniejsze urządzenia.


Przekaż 1% Podatku KRS: 0000273096


Stowarzyszenie Amicus poszukuje psychologa do pracy z dziećmi.
Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem tel. (34)360-12-46
Sprawozdania
STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „AMICUS”.
    Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, które wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
  2. § 2Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Amicus"

ul. św. Brata Alberta 36/40,
42-200 Częstochowa
tel. 34 372-02-44Placówki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Amicus -Ludowa"

ul. Ludowa 100,
42-200 Częstochowa
tel. 609 013 944Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Amicus-Legionów"

ul. Skrzetuskiego 35 a,
42-200 Częstochowa
tel. 573 061 921

Co u Nas

21 marca 2024 Pierwszy Dzień Wiosny w Placówce Opiekunczo-Wychowawczej Amicus-Ludowa.

21 marca 2024 Pierwszy Dzień Wiosny w Placówce Opiekunczo-Wychowawczej Amicus-Ludowa. Razem ze wspaniałymi osobami z „Wybieram Częstochowę” sądzimy pierwsze kolorowe […]

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Amicus” USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – […]

OFERTA PRACY

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ze Środowisk Zagrożonych AMICUS prowadzi nabór kandydatów na stanowisko: Wychowawca placówki Opiekuńczo-wychowawczej Wymagania: studia wyższe na kierunku […]

Walne Zebranie Członków

11 stycznia 2024 godz. 15:00

Wspierają Nas