Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ze Środowisk Zagrożonych AMICUS
prowadzi nabór kandydatów na stanowisko:

Wychowawca placówki Opiekuńczo-wychowawczej

Wymagania:

  • studia wyższe na kierunku pedagogika lub psychologia
  • dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole

 

Gwarantujemy:

  • umowę o pracę
  • wynagrodzenie-podstawowe 5000 brutto + premia

telefon kontaktowy: 34 360 12 46 codziennie w godz. 8:30 – 14:30

Zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami
potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. Dokumenty można złożyć osobiście
w siedzibie Stowarzyszenia AMICUS przy ul. Legionów 50A w Częstochowie
lub przesłać na adres e-mail: info@stowarzyszenie-amicus.pl