Dziękujemy Zarządowi Powiatowwgo Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie, który zorganizował akcję świąteczną dla podopiecznych Stowarzyszenia Amicus w Częstochowie. W ramach podjętych działań zorganizowano dobrowolną, wewnętrzna zbiórka wśród członków i sympatyków ZMW.

Składamy ogromne podziękowania wszystkim osobom, które wsparły akcję, dzięki czemu udało nam się wywołać uśmiech na twarzach dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji objętych naszym działaniem.