STOWARZYSZENIE AMICUS

Nasze stowarzyszenie AMICUS to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ze Środowisk Zagrożonych. AMICUS powstało z inicjatywy pracowników Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie i jako stowarzyszenie działamy od 2007 roku.

Od 1 lipca 2013 roku samodzielnie prowadzimy 3 placówki opiekuńczo wychowawcze: przy ul. Brata Alberta, Ludowej oraz Legionów. W każdym z wymienionych budynków przebywa od 12 do 14 wychowanków w wieku od 4 do 18 lat, staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki zbliżone jak najbardziej do domowych w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Dzięki hojności sponsorów i naszej pracy wyposażyliśmy domy w meble oraz najpotrzebniejsze urządzenia.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych AMICUS
prowadzi na terenie Częstochowy trzy placówki:
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Częstochowie
    przy ul. św.Brata Alberta 36/40
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Częstochowie
    przy ul. Ludowej 100
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Częstochowie
    przy ul. Skrzetuskiego 35 A

W ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Gminę Miasto Częstochowa pod nazwą:
„Zapewnienie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dzieciom w wieku powyżej 10 roku życia, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej”
Na realizację zadania publicznego Stowarzyszenie otrzymuje dotację od Gminy Miasta Częstochowa.